Countries
Thesaurus
Terminology
Contact

English translation of the section on "Gajde" in Ramadan Sokoli & Pirro Miso, »Veglat muzikore të popullit shqiptar« (Tiranë, 1991), p.121-130 [& 271-272, drawings 42-43]. 2018